เป็น PARTNERS กับเรา
มีผลดีกับ CHANNEL ของคุณอย่างไร?

DIGITAL RIGHTS PROTECTION

ช่วยดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นแอบอ้างสิทธิ์ในผลงานเรา และจัดเก็บรายได้จากวิดีโอ ที่ผู้แอบอ้างนำไปใช้เครมนอกช่องได้ พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการ SEARCH และการทำ SEO

STEP BY STEP SUPPORT

ให้คำปรึกษาในทุกๆ ขั้นตอน เพื่อขยายฐานผู้เข้าชมและผู้ติดตามให้มากขึ้น จนถึงขั้นตอนการนำผลงานขึ้นบน YOUTUBE และติดต่อกับ YOUTUBE โดยตรงเมื่อเกิดปัญหา

EXPERT PARTNERSHIP TEAM

ผู้ช่วยส่วนตัวและผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ YOUTUBE CERTIFY ได้รับการการันตรีจากทาง YOUTUBE เพื่อให้คุณได้สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างไม่มีขีดจำกัด

EASY TO USE TOOL

เรามีเครื่องมือที่ใช้งานง่าย ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลรายได้และข้อมูลอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางในการผลิตผลงานที่ดีขึ้น และขยายกลุ่มผู้ชมได้มากขึ้น

GAIN EVEN MORE

สร้างรายได้จากการสร้างสรรค์ผลงานใน YOUTUBE ไม่ว่าจะเป็นจากการโฆษณา TIE-IN กับแบรนด์ต่างๆ หรือการเพิ่มโฆษณาบน YOUTUBE

SPECIAL EVENT

มีโอกาสได้รับการเชิญเข้าร่วมงาน EVENT ต่างๆ ของ YOUTUBE ที่จัดขึ้นในประเทศไทย

เป็น PARTNERS กับเรา
มีผลดีกับ CHANNEL ของคุณอย่างไร?


DIGITAL RIGHTS PROTECTION

ช่วยดูแลเรื่องลิขสิทธิ์ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นแอบอ้างสิทธิ์ในผลงานเรา และจัดเก็บรายได้จากวิดีโอ ที่ผู้แอบอ้างนำไปใช้เครมนอกช่องได้ พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการ SEARCH และการทำ SEO

STEP BY STEP SUPPORT

ให้คำปรึกษาในทุกๆ ขั้นตอน เพื่อขยายฐานผู้เข้าชมและผู้ติดตามให้มากขึ้น จนถึงขั้นตอนการนำผลงานขึ้นบน YOUTUBE และติดต่อกับ YOUTUBE โดยตรงเมื่อเกิดปัญหา


EXPERT PARTNERSHIP TEAM

ผู้ช่วยส่วนตัวและผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ YOUTUBE CERTIFY ได้รับการการันตรีจากทาง YOUTUBE เพื่อให้คุณได้สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างไม่มีขีดจำกัด


EASY TO USE TOOL

เรามีเครื่องมือที่ใช้งานง่าย ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลรายได้และข้อมูลอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางในการผลิตผลงานที่ดีขึ้น และขยายกลุ่มผู้ชมได้มากขึ้น


GAIN EVEN MORE

สร้างรายได้จากการสร้างสรรค์ผลงานใน YOUTUBE ไม่ว่าจะเป็นจากการโฆษณา TIE-IN กับแบรนด์ต่างๆ หรือการเพิ่มโฆษณาบน YOUTUBE


SPECIAL EVENT

มีโอกาสได้รับการเชิญเข้าร่วมงาน EVENT ต่างๆ ของ YOUTUBE ที่จัดขึ้นในประเทศไทย

YOUTUBER คืออะไร ?

YOUTUBER คือ ผู้สร้างสรรค์ผลงานบน PLATFORM YOUTUBE
คลิปวิดีโอจะมีโฆษณาขึ้นและนั่นก็คือช่องทางทำรายได้ของ YOUTUBER นั่นเอง
ยิ่งมีคนดูคลิปมากเท่าไหร่ รายได้ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นมากเท่านั้น

YOUTUBER คืออะไร ?

YOUTUBER คือ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
บน PLATFORM YOUTUBE
คลิปวิดีโอจะมีโฆษณาขึ้นและนั่นก็คือ
ช่องทางทำรายได้ของ YOUTUBER นั่นเอง
ยิ่งมีคนดูคลิปมากเท่าไหร่
รายได้ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นมากเท่านั้น

CHANNEL MANAGEMENT SERVICE

COPYRIGHT AUDIO / VISUAL

ลิขสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างขึ้น
โดยเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่ง
ซึ่งให้ความคุ้มครองโดยให้เจ้าของลิขสิทธิ์เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว

YOUTUBE MONETIZATION

การพัฒนาช่องเพื่อให้สามารถสร้างรายได้จาก VDO
เป็นการสร้างมูลค่าให้กับ CONTENT บน PLATFORM

CHANNEL GROWTH

การพัฒนาการเติบโตของช่องเพื่อเพิ่มยอดผู้เข้าชม
ทำให้ช่องมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

YOUTUBE SEO

SEO คือ หนึ่งในกลยุทธ์การทำการตลาดออนไลน์ชนิดหนึ่ง
ซึ่งจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับ SEARCH ENGINE

CHANNEL MANAGEMENT SERVICE

COPYRIGHT AUDIO / VISUAL

ลิขสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองทันทีที่สร้างขึ้น
โดยเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่ง
ซึ่งให้ความคุ้มครองโดยให้เจ้าของลิขสิทธิ์
เป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียว

YOUTUBE MONETIZATION

การพัฒนาช่องเพื่อให้สามารถสร้างรายได้
จาก VDO เป็นการสร้างมูลค่าให้กับ
CONTENT บน PLATFORM

CHANNEL GROWTH

การพัฒนาการเติบโตของช่อง
เพื่อเพิ่มยอดผู้เข้าชม ทำให้ช่อง
มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง

YOUTUBE SEO

SEO คือ หนึ่งในกลยุทธ์การทำการตลาด
ออนไลน์ชนิดหนึ่ง ซึ่งจะเกี่ยวข้องโดยตรง
กับ SEARCH ENGINE

OUR CONTENT
CREATORS & PARTNERS

OUR CONTENT
CREATORS & PARTNERS

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ YOUTUBE MANAGEMENT
TEL : +666-4184-4197
EMAIL : mcn@machomotion.com