LINE Ads Platform

ทำความรู้จัก LINE Ads Platform

4 เหตุผลที่ต้องใช้ถ้าอยากให้ธุรกิจโต

การตลาดออนไลน์ยุคนี้ดุเดือดขึ้นทุกวัน การจะสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักหรือหาลูกค้าใหม่อาจจะไม่ง่ายเท่าเดิม วันนี้ LINE มีอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้คนทำธุรกิจสามารถโฆษณาผ่านสื่อของ LINE ได้ด้วย LINE Ads Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อโฆษณาบน LINE เหมาะกับการสร้าง Awareness หรือการทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักนั่นเอง

การโฆษณาบน LINE ผ่าน LINE Ads Platform

โดยโฆษณาของคุณจะอยู่ในตำแหน่งต่างๆ ซึ่งระบบจะเลือกตำแหน่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้ตรงกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายที่เลือก LINE Ads Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อโฆษณาบน LINE เหมาะกับการสร้าง Awareness หรือการทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักนั่นเอง

โฆษณาเหล่านี้ยังสามารถใส่ Call-to-Action ให้ลิงก์ไปยังแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ หรือ LINE Official Account เพื่อเพิ่มยอดผู้ติดตามก็ได้

ธุรกิจสามารถเลือกวัตถุประสงค์ในการโฆษณาบน LINE Ads Platform 4  แบบ

Audience

แบรนด์สามารถเลือกโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม ได้ดังนี้เพศ, อายุ, ตำแหน่ง โดยระบุได้ตามจังหวัด ภาค และเขต, ระบบปฎิบัติการ, ความสนใจ และจาก Custom Audience หรือกลุ่มเป้าหมายที่ระบุเองจากข้อมูลที่มีก็ได้

Custom Audience

Custom Audience หรือกลุ่มเป้าหมายที่ระบุเองนั้นแบรนด์จำเป็นต้องมีข้อมูลจากฐานลูกค้าปัจจุบัน เช่น จากบน LINE Official Account บนเว็บไซต์ หรือ บนแอปพลิเคชัน และยังสามารถนำข้อมูลจาก 3 ส่วน ข้างต้น มาสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายคลึงกัน หรือ Lookalike Audience ได้ด้วย

LINE Official Account

เชื่อมโยงกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับ LINE Official Account ของแบรนด์ เช่นโฆษณาหากลุ่มคนที่เคยติดตามแต่กด Block กลุ่มคนที่เคยเห็นข้อความบรอดแคสต์บน LINE Official Account ของแบรนด์ หรือกลุ่มคนที่เคยคลิกหรือไม่ได้คลิกข้อความบรอดแคสต์ของแบรนด์

Website / App

แบรนด์สามารถเก็บข้อมูลลูกค้าได้ผ่าน LINE Tags บนเว็บไซต์ หรือ SDK บนแอปพลิเคชันเพื่อระบุกลุ่มลูกค้าที่สนใจหรือเคยซื้อสินค้า

Lookalike Audience

การหาลูกค้าใหม่ที่ใกล้เคียงกับฐานลูกค้าเดิม ทั้งผู้ติดตามบน LINE Official Account ผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือผู้ใช้แอปพลิเคชัน เพื่อขยายฐานลูกค้าให้ยอดขายเพิ่มมากยิ่งขึ้น

แบรนด์สามารถเลือกรูปแบบการซื้อโฆษณาที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของแคมเปญได้

โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้

การเห็นโฆษณา

เหมาะสำหรับแคมเปญที่อยากสร้างการรับรู้หรืออยากให้คนจดจำแบรนด์ได้

การคลิก

เหมาะสำหรับแคมเปญที่ต้องการดูเรื่องคลิกเป็นหลัก เช่น ยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ หรือยอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

การเพิ่มเพื่อน

เหมาะสำหรับแบรนด์ที่ต้องการเพิ่มผู้ติดตามใน LINE Official Account