Project Description

Sanofi (Dupixent)
Sanofi-Aventis

ความต้องการของลูกค้า
สร้างการรับรู้ (Awareness) เกี่ยวกับโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง

Tactic ของเรา

  • สร้างเนื้อหาเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมใน LINE Official Account
  • วิเคราะห์เนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
  • จัดทำ ชิ้นงาน Infographic และ เนื้อหา (Content) เกี่ยวกับโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง เพื่อสร้างความตระหนักและการรับรู้เป้าหมายใน LINE Official Account
  • วิเคราะห์การแสดงผลรายเดือน เพื่อปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมายในครั้งต่อไป

ผลลัพธ์

  • มีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นบน LINE Official Account

รูปภาพ