LINE Reservation Ads

LINE SMART CHANNEL จะแสดงผลทั้ง Mobile และ Desktop ในการแสดงโฆษณาบนพื้นที่เดียว สามารถเข้าถึงมากกว่า 20 ล้านคน/วัน

การลงโฆษณาบน LINE สามารถกําหนดวัตถุประสงค์, กลุ่มเป้าหมาย, งบประมาณ, และช่วงเวลาลงโฆษณาเพื่อเข้าถึงฐานลูกค้าได้อย่างแม่นยํา โดยโฆษณาของคุณจะแสดงในตําแหน่งต่าง ๆ บนแอปพลิเคชัน LINE ไม่ว่าจะเป็น Chat list (หน้าแชท), LINE Timeline, LINE TODAY และ Wallet tab ซึ่งระบบจะเลือกตําแหน่งที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้ตรงกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายที่เลือกโดยอัตโนมัติ

สามารถเลือกตามวัตถุประสงค์ในการลงโฆษณา

การรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness)

 • การเข้าชมเว็บไซต์ (Website Visits)
  เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมไปยังเว็บไซต์ของคุณ เพื่อดูข้อมูลสินค้า และบริการ
 • การเข้าถึงและความถี่ (Reach and Frequency)
  เพื่อกำหนดจำนวนคนและความถี่ที่แต่ละคนเห็นโฆษณาได้
 • การดูวีดีโอ (Video Views)
  เพื่อเพิ่มจำนวนการดูวีดีโอ 3 วินาที หรือดูวิดีโอ 100% มากที่สุด

เพิ่มฐานลูกค้า (Increase Customer Base)

 • เพิ่มเพื่อน (Gain Friends)
  เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ติดตามให้กับบัญชี LINE Official Account
 • ติดตั้งแอปพลิเคชัน (App Installs)
  เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ติดตั้งแอปพลิเคชัน

เพิ่มยอดขาย / กระตุ้นให้เกิดการใช้งาน (Increase Sales)

 • เว็บไซต์คอนเวอร์ชัน (Website Conversions)
  เพื่อเพิ่มจำนวนคอนเวอรชันบนเว็บไซต์ อาทิเช่น สังซื้อสินค้า, ลงทะเบียน เป็นต้น
 • การมีส่วนร่วมในแอป (App Engagement)
  เพื่อกระตุ้นผู้ใช้งานที่มีแอปพลิเคชันอยู่แล้วใช้งาน เช่น สร้างบัญชีเล่นเกมส์ หรือซื้อสินค้า เป็นต้น

รักษาฐานลูกค้า (Customer Retention)

 • การนำเสนอสินค้าแบบไดนามิก (Dynamic Product Sales)
  เพื่อเพิ่มยอดขาย โดยแสดงกลุ่มสินค้าแบบเฉพาะบุคคล หรือ Personalization ตามความสนใจและพฤติกรรมของลูกค้าแต่ละคน

นอกจากนี้ยังสามารถเลือกรูปแบบการซื้อโฆษณาที่เหมาะสม
กับแต่ละวัตถุประสงค์ของแคมเปญได้โดยสามารถเลือกได้ ดังนี้

ยิงโฆษณาได้ตรงทุกกลุ่มเป้าหมาย

สามารถเลือกโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายหลัก (Core Audience) ที่เหมาะสมได้ โดยกำหนดเพศ, อายุ, ตําแหน่งที่ตั้ง (จังหวัด, ภาค,เขต และสามารถกำหนดรัศมีได้), ระบบปฎิบัติการมือถือและความสนใจ

รวมถึงการเลือก กลุ่มเป้าหมายแบบกำหนดเอง (Custom Audience) โดยแบรนด์สามารถนำฐานข้อมูลจากฐานลูกค้าที่มีอยู่ เช่น จาก LINE Official Account, ผู้ที่เคยเข้าชมเว็บไซต์ หรือผู้ที่เคยเปิดแอปพลิเคชัน เป็นต้น โดยนำข้อมูลข้างต้นมาต่อยอดหากลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ และสร้างเป็น กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายคลึงกัน (Lookalike Audience) ได้อีกด้วย

Website / App

สามารถเก็บข้อมูลลูกค้าได้ผ่าน LINE tags บนเว็บไซต์ หรือ SDK บนแอปพลิเคชันเพื่อระบุกลุ่มลูกค้าที่เคยเข้าเว็บไซต์, เคยเปิดแอปพลิเคชัน เป็นต้น

Device ID / Phone / Email

แบรนด์สามารถอัปโหลดฐานข้อมูลที่มี ไม่ว่าจะเป็น รหัสเฉพาะเครื่อง (ADID/ IDFA), หมายเลขโทรศัพท์, และอีเมลเพื่อระบุกลุ่มเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง

LINE Official Account

เชื่อมโยงกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับ LINE Official Account ของแบรนด์ เช่น โฆษณาหากลุ่มคนที่เคยติดตามแต่กด Block, กลุ่มคนที่เคยเห็นข้อความบรอดแคสต์บน LINE Official Account เป็นต้น

VDO View

เก็บข้อมูลการรับชมโฆษณาประเภทวิดีโอที่เคยสร้างแคมเปญบน LINE Ads Platform

Smart Channel

เก็บข้อมูลกลุ่มผู้ชมที่เคยคลิกหรือดู VDO Expandable ของแบรนด์บน Smart Channel

Lookalike Audience

การหาลูกค้าใหม่ที่ใกล้เคียงกับฐานลูกค้าเดิม ทั้งผู้ติดตามบน LINE Official Account ผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือผู้ใช้แอปพลิเคชัน เพื่อขยายฐานลูกค้าให้ยอดขายเพิ่มมากยิ่งขึ้น

Package

โฆษณาบน Facebook (Facebook Ads)

โฆษณาของคุณจะแสดงในตำแหน่งต่าง ๆ บนแอปพลิเคชัน Facebook ไม่ว่าจะเป็น Facebook News Feed, Facebook Marketplace, Facebook Video Feeds หรือ Facebook Right Column ซึ่งคุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้โฆษณาของคุณไปปรากฏที่ตำแหน่งใด

การลงโฆษณาตามวัตถุประสงค์

เป็นการเพิ่มความแม่นยำในการลงโฆษณาให้ได้ตามเป้าหมาย เพื่อให้ Facebook ทราบถึงผลลัพธ์ว่าต้องการผลลัพธ์แบบไหน แล้ว Facebook จึงจะส่งผลลัพธ์นั้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีแนวโน้มว่าจะตรงกับจุดประสงค์ของเราได้มากที่สุด

Awareness – สร้างการรับรู้

การสร้างการรับรู้ให้กับแบรนด์ แสดงผลโฆษณาให้คนเห็นได้มากที่สุด เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยจะรวมระหว่าง Brand Awareness และ Reach เข้าด้วยกัน เพื่อให้โฆษณาของเราแสดงออกไปในวงกว้าง

Traffic – จำนวนผู้เข้าชม

เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์จากทั้งในและนอก Facebook โดยมีตัวชี้วัดเป็น จำนวนการเข้าชม (Landing Page Views) และจำนวนการคลิกลิงก์ (Link Clicks)

Engagement – การมีส่วนร่วม

เป็นวัตถุประสงค์สร้างการมีส่วนร่วมในทุกรูปแบบ โดยที่หน่วยของผลลัพธ์คือจำนวนการมีส่วนร่วมกับโพสต์ เช่น ยอดไลก์, ยอดแชร์ หรือการแสดงความคิดเห็น เป็นต้น

App Promotion – การโฆษณาแอปฯ

เป็นโฆษณาที่ช่วยเพิ่มจำนวนการติดตั้งแอป หรือซื้อแอปพลิเคชัน จะแสดงผลบนโทรศัพท์เท่านั้น

Leads – การสร้างลูกค้าเป้าหมาย

เพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้าเป้าหมาย หรือคนที่มีโอกาสมาเป็นลูกค้าเราได้ในอนาคต โดยลักษณะของโฆษณาชนิดนี้ เช่น แบบฟอร์มลงทะเบียน ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มระหว่าง Lead Generation, Messages และ Conversions เข้าด้วยกัน

Sales – การขาย

เพื่อสร้างยอดขายให้กับธุรกิจ จากการขายแค็ตตาล็อกหรือแบบมีสินค้าให้เลือก (Catalogue Sales) การเยี่ยมชมหน้าร้าน (Store Traffic) ช่วยแสดงตำแหน่งที่ตั้งของร้าน เพื่อโปรโมทธุรกิจกับคนที่อยู่ใกล้เคียงได้ตามที่กำหนด

โฆษณาบน Twitter (Twitter Ads)

Twitter Ads

การลงโฆษณาบน Twitter ช่วยเพิ่มจำนวนผู้ติดตาม เปลี่ยนผู้ติดตามให้เป็นผู้ซื้อ มีรูปแบบให้เลือกหลากหลาย สามารถวัดและประเมินผลแบบเรียลไทม์ได้

วัตถุประสงค์

 • Reach เพิ่มการเข้าถึงของผู้ใช้ สร้างความตระหนักและการรับรู้ให้รู้จักกับสินค้าหรือบริการ
 • Followers เพิ่มจำนวนของผู้ติดตามทวิตเตอร์ให้สูงขึ้น ซึ่งมีโอกาสเปลี่ยนสถานะกลายเป็นลูกค้า
 • Engagement สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ทั้งการตอบกลับ การรีทวิต และการบันทึกรายการโปรด
 • Video Views เพิ่มยอดการรับชมวิดีโอ หรือไฟล์ภาพแบบ GIF ให้มากขึ้น
 • Pre-roll Views มีการรับชมวิดีโอโฆษณาสั้น ๆ ตอนต้นคลิปเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ทางหนึ่ง
 • Website Clicks เพิ่มการเข้าถึงเว็บไซต์ของแบรนด์ ให้ผู้ติดตามเข้าไปเยี่ยมชมหรือทำการสั่งซื้อ
 • App Installs ให้ผู้ติดตามได้ติดตั้งแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของแบรนด์
 • App Re-engagements สร้างการเข้าถึงและใช้งานแอปพลิเคชันที่ผู้ติดตามได้ติดตั้งไว้แล้วให้เพิ่มมากขึ้น

โฆษณาบน Tiktok

Tiktok ตำแหน่ง / วัตถุประสงค์

การลงโฆษณาบน TIKTOK สามารถกำหนดวัตถุประสงค์, กลุ่มเป้าหมาย, และงบประมาณ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเข้าถึงผู้ชมจำนวนมากขึ้น ซึ่งมีเครื่องมือมากมายที่จะช่วยให้ทางแบรนด์ของคุณเป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยปกติแล้วโฆษณา TIKTOK จะใช้เพื่อเพิ่มการรับรู้ของแบรนด์ เพิ่มการเข้าชมเว็บไซต์ และสร้างโอกาสในการขายใหม่ๆ ซึ่งการทำโฆษณาบน TIKTOK นั้น จะสามารถทำได้แค่วิดีโอ หรือใส่ข้อความในวิดีโอ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ

การลงโฆษณาตามวัตถุประสงค์

 • Awareness สร้างการรับรู้

ทำให้ผู้คนคุ้นเคยกับแบรนด์ของคุณมากขึ้น

  • Reach จะแสดงโฆษณาของคุณให้คนจำนวนมากที่สุด
 • Consideration การพิจารณา

ทำให้ผู้คนนึกถึงแบรนด์ของคุณ และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

  • Traffic ขับเคลื่อนคนไปยัง URL ต่าง ๆ 
  • App Installs ส่งคนไปยัง App Store หรือ Play Store เพื่อที่จะสามารถดูรายละเอียดของแอปและดาวน์โหลดแอปของคุณ
  • Video Views เพิ่มยอดการเล่นวิดีโอโฆษณาของคุณให้สูงที่สุดจากผู้ชมที่มีแนวโน้มที่จะรับชมมากที่สุด
 •  Conversions การตัดสินใจ 

สนับสนุนให้คนที่สนใจแบรนด์ของคุณซื้อสินค้าและใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ

  • Conversions สนับสนุนให้คนดำเนินการบางอย่างที่เฉพาะเจาะจงในเว็บไซต์ของคุณ เช่น เพิ่มรายการลงในรถเข็น ดาวน์โหลดแอปของคุณ ลงทะเบียนเว็บไซต์ของคุณ หรือทำการซื้อสินค้า
  • การขายแคตตาล็อก ดึงดูดลูกค้าในอนาคตให้ซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ

โฆษณาบน Google

Google Search Advertising

โฆษณาตาม Keyword ที่กำหนดไว้ บนหน้าค้นหา ของ Google เพื่อทำให้ผู้ใช้งานเห็นเว็บไซต์ของคุณเป็นอันดับแรกๆ ในการค้นหา

Google Display Network (GDN)

โฆษณาที่แสดงในเครือข่ายพันธมิตร ของ Google เช่น เว็บไซต์ วิดีโอ และ Gmail สามารถใช้สื่อในการโฆษณาได้หลายรูปแบบ เช่น รูปภาพ วิดีโอ รูปภาพที่สามารถโต้ตอบได้ หรือข้อความ

โฆษณาบน YouTube

โฆษณาที่แสดงใน Youtube มีทั้งรูปแบบ โฆษณาวิดีโอแบบข้ามได้ , โฆษณาวิดีโอแบบข้ามไม่ได้ , โฆษณาบัมเปอร์ , โฆษณาซ้อนทับ

Universal App Campaign

การโฆษณาโปรโมต Application ที่ทำให้เข้าถึงผู้ใช้ที่จะ install แอพพลิเคชั่น โดยระบบจะทำการกระจายโฆษณาออกไปยังเครือข่ายต่างๆ ของ Google และเมื่อผู้ใช้เห็นโฆษณานี้แล้ว จะสามารถกดเพื่อเข้าสู่การติดตั้ง Application ได้เลย

Shopping Ads

เป็นรูปแบบการโฆษณาของ Google ที่แสดงผลเป็นรายการสินค้า ประกอบด้วยรูปภาพสินค้า ชื่อสินค้า ราคา และลิงก์เว็บไซต์ และแสดงผลเมื่อมีผู้ค้นหา Keywords ใน Google หรือ YouTube ผู้ใช้งานสามารถค้นหา, เปรียบเทียบ และซื้อสินค้าจากผู้จัดจำหน่ายรายต่าง ๆ ที่ทำการจ่ายเงินเข้ามาเพื่อทำการโฆษณาสินค้าในแคตตาล็อก